Wynagrodzenie dla pracownika – zasady naliczania

Szukając pracy poprzez ogłoszenia, często występuje duża rozbieżność między proponowanymi stawkami. Są one w dużej mierze zależne od stanowiska i zakresu obowiązków, jakie osoba zatrudniona będzie wykonywać. Ważny jest również poziom umiejętności oraz doświadczenie, jakie posiada. Będąc po stronie szukającego pracy, zwraca się uwagę przede wszystkim na satysfakcjonującą kwotę, która zmotywuje do pracy, pozwoli na godziwe utrzymanie siebie, a często i rodziny oraz wystarczy na przyjemności. Pokaźna pensja daje również możliwość odkładania pieniędzy na tzw. „czarną godzinę”. Ze strony pracodawcy to jednak również obowiązek odprowadzania składek za pracownika i inne koszty, które musi ponieść. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie tak, aby pracodawcy opłacało się mieć pracowników, a osobom zatrudnionym wystarczyło na życie?

Płaca zasadnicza – podstawowy element wynagrodzenia

Pracodawca jest zobowiązany przez prawo do wypłacania wynagrodzenia nie mniejszego, niż minimalne, ogłoszone w danym roku kalendarzowym. Oprócz płacy zasadniczej, może wypłacać również dodatki w postaci premii dla pracownika. Za przepracowanie pełnego miesiąca wypłacana jest stała stawka, ustalona na pisemnej umowie. Obowiązkowe składniki wynagrodzenia to:

  • Zasadnicze
  • Urlopowe
  • Chorobowe
  • Godziny nadliczbowe
  • Diety, w przypadku delegacji

Proponując finalną kwotę wynagrodzenia, pracodawca musi wziąć pod uwagę dodatkowe koszty, takie jak składki ZUS oraz ewentualne szkolenia, które powinien przejść pracownik w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Wypłata przypada najczęściej na koniec miesiąca, ale niektóre firmy rozliczają się z pracownikiem do 10 dnia każdego miesiąca. Zwykle zapłata za pracę wykonywana jest za pomocą przelewu na konto. W uporządkowaniu wszelkich wydatków może pomóc rachunek firmowy, który można otworzyć w oparciu o informacje na temat ofert banków poprzez ranking kont firmowych.

System premiowania pracowników

W celu zwiększenia motywacji u pracownika, wynagradzając jego wkład i zaangażowanie w wykonaną pracę, pracodawca ma prawo przyznać premię. Tzw. „premia uznaniowa” jest całkowicie dobrowolna. Przyznawanie jej nie jest uregulowane żadnymi kryteriami, które muszą zostać spełnione, aby ją otrzymać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *